Medicina Hermetica

Medicina Hermetica neboli hermetická medicína je starověké léčebné umění západu. Své kořeny má v tajných naukách vycházející z praxe alchymie, lékařství, magie a umění starých Egypťanů. A jako taková patří do rodiny starověkých světových uměleckých tradičních věd.

Její největší poslední slavná doba byla 16. až konec 18. století. Léčil se jí úspěšně Rudolf II, pro kterého vytvořil léčivé hermetické Arkánum neméně věhlasný hermetik alchymista a astronom Tycho de Brahe.

A hermetickou medicínou a spagyrickým Arkánem byl pro svět zachován i Johann Wolfgang von Goethe, kterému tehdejší „běžná“ medicína nepomohla. A on se stal jejím horlivým studentem a praktikem.

Ukázky
spagyrická praxe

Výroba
'Paracelsova oleje'

Hermetická přírodní medicína nabízí

  • Rychlou diagnózu původu vašich nemocí.
  • Poradenství a orientaci při volbě bylinných léčiv.
  • Šetrnou léčbu dynamickými a účinnými přírodními léky.
  • Nalezení životní individuální cesty ke zdraví.
  • Vytvoření individuálního léku pro potřeby klienta.
  • Navrácení harmonie a zdraví do celého člověka.
  • Léčení těla, duše i ducha člověka jako celku.
  • Elixíry a esence dlouhého života.
  • Elixíry a esence mužské a ženské síly.
  • Elixíry a esence léčící nemoci moderní doby.

Spagyrie

Slovo Spagyrie je etymologicky složeno ze dvou řeckých slov: Spao – odděluj (extrahuj) a ageiro – shromažduj(slučuj). Lze tedy říci, že toto umění vychází ze dvou základních operací. Toto slovo poprvé použil německý alchymista a věhlasný lékař Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zvaný Paracelsus (1493- 1541).

Je to analogií alchymistického a magického zákona „Solve et Coagula“

Základní postup je tento:
1) Separací různých léčivých částí těl, bylin, minerálu a živočichů.
2) Shromažďování nebo rekonstrukci těchto částí. Na základě umění.
3) A jejich následné dynamizování a zušlechťování. Pro největší účinnost léku.

Tento postup, má za účel zdůraznit rozklad hmoty na její principy a pak zpětné složení principů ve vhodném pořadí. Správné volbě a dokonalé čistotě. Tedy jde o rozložení, očistu, složení a dynamizování léčebných životních esencí.

Alchymistická - hermetická filosofie stojí na celistvosti světa a jeho propojenosti. Toto tradiční poznání a chápání světa umožňuje velmi dobré léčebné výsledky. Aktuálnost tohoto holistického způsobu přírodní léčby a návrat ke kořenům potvrzuje denní praxe.

Alchymistická spagyrie což je synonymum pro hermetickou medicínu, je dnes vesměs neprávem (díky „omylnému“ karteziánskému- způsobu vědeckého myšlení) pokládána za zastaralou, bizarní alchymistickou metodu opírající se o kabalu, astrologii a alchymii. Tedy o vnitřní vazby a provázanosti světa a člověka v něm.

Pravda je ale opakem, spagyrie je to velmi účinný alternativní přístup přírodní léčby. Známý a praktikovaný úspěšně už několik desítek let v Německu, Rakousku a Francii. Kdy lidé na západě opět oběvují své tradice a léčebné umění svých předku.

Právě v Německu a Rakousku existují sítě klinik přírodní léčby, kde se používají léky vyrobené spagyrickým postupem nejen pro kosmetiku ale i klasickou léčbu.

Léky tímto způsobem vyrábí například firma Soluna, kterou založil básník a alchymista Alexandr von Bernus (1889-1965), frirma Staufen-Pharma navazující na spagyrického lékaře Carla Friedricha Zimpela (1801-1879) a další.

Spagyrické léky spolu s Homeopatickými léky lze zakoupit v Německu a Rakousku v každé větší lékárně.

Nabízím poradenství v tomto odvětví přírodní alternativní léčby .