Talismany, amulety a pentakly

Amulety Talismany a Pantakly, jsem schopen vyrobit pro konkrétní klientem zvolený záměr a jeho potřeby.

Lze jich využít jak k léčení, tak k magické praxi i pro ochranu v běžném životě.

Talismany

Talisman je latinizovaný tvar arabského slova „tilasm“ což znamená posvěcení (vírou).

Jde tedy o magicky vyrobený nebo přírodně vzniklý posvěcený předmět. Talismany jsou předměty s polaritou nabitými silami. Za jistým konkrétním účelem.

Amulety

Slovo amulet vzniklo patrně od arabského kořene slova „hamálet“ (hamala tj. nosit) latinizovaný tvar je „amuletum“. V arabštině znamená kameny, tabulky – znaky popsané formulemi a určené k zavěšování na krk. Amulety tedy mají a vždy měli ochranou moc.

Amulet je prázdný náboj, jenž indukuje opačnou sílu v tom případě, že se objeví nežádoucí vliv. A tak chrání svého nositele. Funguje tedy na základě vlastní sympatie tj. polarity jednotlivých bylin, kamenů a jiných přírodnin.

Pentakly

Pantakl je magický obrazec vyrytý do kovu nebo nakreslený na pergamen.

Využívá se při výrobě ceremoniální magie. Poutá síly, s nimiž se dále pak operuje nebo léčí. Funguje jako recepce a emise „blahodárných astrálních sil“ a zároveň jako izolace – ochrana proti „ negativním astrálním silám“. Původ jména je asi řecký „pan“, „pantos“ je vše a „kléos“ znamená dobrý čin.

Sestavuje se ze jmen (písmen, různé magické abecedy) formulí a charakterů dobrých andělských sil nebo jiných inteligencí atd. Zhotovuje se do pergamenu nebo kovu, nosí se na těle v speciálním obalu.

Ukázka vyrobených talismanů a amuletů