Tradiční hermetická
divinační praxe

Tradiční Hermetická divinační praxe tarotu.

Francouzská magická škola.

Poradenství v běžných i složitých životních situacích. Dle domluvy.

Výuka principů a praktik
hermetického Tarotu

Výuka principů a magicko - mystických technik hermetického tarotu.

Výklad a praxe malé a velké arkány dle tradiční hermetické doktríny.

Absolvent kurzu, je schopen bez knih a poznámek provozovat toto věštecké umění.

Dle domluvy pro jednotlivce či skupiny.

Tarot

„Tarot je božská hra, spojující v sobě tajemství nebes a země .“

„Tarotové karty říkají pravdu, jen věštec je občas mimo…“

„Neexistují špatné odpovědi ale jen špatné otázky“.


Lidová moudrost
„Přijďte zažít božskou hru, luštit poselství a slova, které vám posílá stvořitel…“

Co Tarot nabízí

  • Rychlé odpovědi na položené otázky.
  • Neexistují otázky, na které Tarot nezná odpověď.
  • Hledání cesty a smyslu tam kde vše ostatní už selhalo.
  • Diagnostika vztahů a jejich řešení.
  • Nemoci a jejich kořeny a nalezení léku.
  • Tarot jako pomocník a rádce na životní cestě.

KURZY A PŘEDNÁŠKY

Studuji techniky, historii a praxi magicky pojatého Tarotu už patnáct let. Pořádám praktické přednášky a kurzy výuky francouzského hermetického systému Tarotu.

Obsahem kurzu je seznámení se symbolikou a příběhem velké a malé arkány. Poznat hermeticko-kabalisticky pojatý svět a jeho principy. Výklad mystických a magických technik hermeticky pojatého Tarotu.  Praktický výklad Tarotu na základě poznané symboliky a znalostí. Žádné knihy, žádné tabulky jen karty, symboly a vy.

Přijďte zažít božskou hru, luštit poselství a slova, které vám posílá stvořitel…

Pro jednotlivce či skupiny dle domluvy.

TAROT JAKO TRADIČNÍ HERMETICKÁ DIVINAČNÍ PRAXE

Tarot je to prastará věštecká technika a magická hra zároveň, odvozující svůj původ od symbolického a tradičního myšlení prvních magických kultur. Kořeny Tarotu, mnozí hledají v bájné Atlantidě, Indii nebo u dříve kočovných cikánů.

Dříve chodili lidé o prosby a rady do známých věštíren, jakou jsou například Delfy, nebo egyptská oáza Síwa, kde byl za egyptského faraóna prohlášen Alexandr Veliký.

Dnes se běžnému člověku zdá, že bohové člověka opustili. Že už nepatří do tohoto moderního a zběsilého světa. Není na ně čas, že bohové mlčí a člověka tím trestají.

Opak je ale pravdou, to člověk opustil bohy a trestá sám sebe.

A proto, dávní kněží předvídající úpadek lidské rasy přenesli a vtělili božské poznání a moudrost do toho co je člověku ale i opici blízké, je to hra.

Hrát si s něčím nebo o něco, hru v kostky a karty. A tak zajistili, aby se klíč od tajné vědy starověku neztratil. Tarot ale není jen pouhým klíčem od nebeské brány, ale je prostředkem ke komunikaci se světem symbolů. Klíč k duši světa a tím méně naší vlastní.

Není tedy podstatné, kde Tarot vznikl ale co prezentuje a představuje. Tarot v sobě shrnuje esoterní logické myšlení našich předků má v sobě jejich „nebesa a zemi“.

Tarot představuje tradiční model světa. Velká arkána jsou „nebesa“ a malá arkána „zemí složenou ze čtyř živlů“. To on se stal, znovu hlasem bohů, kteří nikdy nepřestali mluvit v symbolech a číslech.

Požádá-li tedy člověk o prosbu Tarot odpovídají mu „ bohové nebes nebo bohové země“.

Tak jako před staletími a tisíciletími odpovídali bohové na otázky a prosby jeho předků.

Padne-li karta, vše je už řečeno.  Její energie v tu chvíli změní vás a svět kolem. To bohové promluvili…